• Oog voor wat beter, veiliger, efficiënter en duurzamer kan.

    Oog voor wat beter, veiliger, efficiënter en duurzamer kan

Een betere wereld begint bij onszelf. Wij gaan voor continuïteit. Niet ten koste van het milieu en de leefbaarheid van onze aarde. Wij nemen onze bedrijfsvoering onder de loep en zoeken samen met ketenpartners voortdurend naar mogelijkheden en concepten die duurzaamheid versterken en verspilling of afval voorkomen. We doen alleen zaken met partners die zich houden aan regelgeving en internationale gedragsnormen en die de mensenrechten respecteren.

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven we de zeven principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Deze vormen onze leidraad bij het verankeren van MVO in onze organisatie.

De producten en service van ECO Toilet voldoen aan strenge ISO-kwaliteitseisen en aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals die staan vastgelegd in de VGM checklist voor aannemers (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van het Nederlands Certificeringskantoor (NCK).

Download ISO 9001 certificaat

Download ISO14001 certificaat

Download VGM Aannemers VCA* certificaat

Download VGM Beleidsverklaring ECO Toilet

Download VGM Checklist Aannemers

Openheid van zaken

ECO Toilet houdt van helderheid en transparantie. Dus heb je vragen over de certificeringen of de milieuaspecten van ons werk, aarzel dan vooral niet en stel ze! Je kunt dit via het mailformulier doen, of ons bellen. Ga naar de contactpagina.

pluspunten.

mag ik
u helpen?

aanhef   
Mag ik u helpen?
ECO Toilet
BUKO Bedrijvenpark 2
Beverwijk
Postbus 519
1940 AM Beverwijk
T 0251 262700
F 0251 262701
info@ecotoilet.nl